ทำละบบตัด Stock เอง...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ทำละบบตัด Stock เองในหน้า Sale Page ได้มั้ยครับ พอจะมีวิธีมั้ย

   RSS

0
หัวข้อเริ่มต้น

อยากทำระบบเวลาลูกค้าสั่งในหน้า Sale Page ให้ตัด Stockเองตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งพอเป็นไปได้มั้ยครับ

1 คำตอบ
0

ถ้าใช้ระบบ stock เลยแนะนำใช้เป็น woocommerce เลยน่าจะดีกว่านะครับ

ตัว sale page ไม่ค่อยเหมาะกับระบบที่ซับซ้อนนะครับ

แบ่งปัน: