สอบถามการใส่คำว่า ร...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

สอบถามการใส่คำว่า ราคา หน้าจำนวนเงิน และใส่คำใน woocommerce ครับ

4 โพสต์
2 ผู้ใช้
0 Likes
427 เข้าชม
0
หัวข้อเริ่มต้น

ผมอยากใส่คำว่า ราคา หน้าจำนวนเงิน และใส่คำใน. จำนวน...........กล่อง ในหน้า woocommert ครับ

ตามรูปที่แนบแบบนี้ ต้องทำยังไงครับ

 

หัวข้อนี้ได้รับการแก้ไข 2 ปี ที่ผ่านมา โดย ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
3 คำตอบ
0

เอาคำว่าราคาไปก่อนนะคะ

.single-product .amount bdi::before {
content: "ราคา ";
}

ส่วนจำนวน กับ กล่อง เดี๋ยวมาต่อค่ะ

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง หัวข้อเริ่มต้น 17/08/2021 2:12 am

ขอบคุณมากครับ

0
หัวข้อเริ่มต้น

ตอนนี้ จำนวน กับกล่อง ผมเข้าไปแก้ที่ไฟล์. นี้ครับ แต่เวลาอัพเดทปลั๊กอินกลัวมันหาย อยากได้แบบ css จะสะดวกเลยคับ

woocommerce/templates/global/quantity-input.php

เพิ่มหัวท้ายเข้าไปคับ

<div>จำนวน 
	<div class="quantity">
		<?php do_action( 'woocommerce_before_quantity_input_field' ); ?>
		<label class="screen-reader-text" for="<?php echo esc_attr( $input_id ); ?>"><?php echo esc_attr( $label ); ?></label>
		<input
			type="number"
			id="<?php echo esc_attr( $input_id ); ?>"
			class="<?php echo esc_attr( join( ' ', (array) $classes ) ); ?>"
			step="<?php echo esc_attr( $step ); ?>"
			min="<?php echo esc_attr( $min_value ); ?>"
			max="<?php echo esc_attr( 0 < $max_value ? $max_value : '' ); ?>"
			name="<?php echo esc_attr( $input_name ); ?>"
			value="<?php echo esc_attr( $input_value ); ?>"
			title="<?php echo esc_attr_x( 'Qty', 'Product quantity input tooltip', 'woocommerce' ); ?>"
			size="4"
			placeholder="<?php echo esc_attr( $placeholder ); ?>"
			inputmode="<?php echo esc_attr( $inputmode ); ?>" />
		<?php do_action( 'woocommerce_after_quantity_input_field' ); ?>
	 </div> กล่อง
</div>

css ที่แก้ ให้อยู่บรรทัดเดียวกันคับ

.quantity {
  border: 1px solid var(--s-line);
  border-radius: var(--s-woo-border-radius);
  display: -webkit-box;
  display: -ms-flexbox;
  display: inline-flex;
  background-color: var(--s-woo-card);
  width: 102px;
}

 

 

 

0
หัวข้อเริ่มต้น

ใส่หน่วยสินค้าไว้หลังราคา ลองทำดูได้ตามนี้ครับ

.single-product .amount bdi::after {
content: "/กล่อง";
}
แบ่งปัน: