Sale page ตั้งค่า L...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

[ได้คำตอบแล้ว] Sale page ตั้งค่า Line Notify แล้วข้อความไม่มา

   RSS

0
หัวข้อเริ่มต้น

ตั้งค่าต่างๆ ตามหน้านี้แล้วครับ https://docs.seedwebs.com/article/85-line-notify-setting-for-sales-page

แต่ข้อความไม่เข้ามาในกลุ่มไลน์ที่ตั้งไว้ ใน Line Notify แจ้งข้อความว่า

This account has not yet been added to แจ้งการชำระเงิน's connected group chat. Invite this account to "Siamentis Payment" to receive notifications.

"Siamentis Payment" เป็นชื่อของกลุ่มไลน์ครับ

Screen Shot 2564 07 20 at 11.46.02

หรือว่าทุกคนในกลุ่มนี้ ต้อง Add friend กับ Line Notify ก่อนครับ

แท็กหัวข้อ
1 คำตอบ
1

ต้องแอด Line notify ลงไปในกลุ่มด้วยค่ะ แต่ทุกคนไม่ต้องแอด Line notify ก็แจ้งเตือนปกตินะคะ

ขอบคุณครับ ผมสับสนว่า Line Notify เป็นใคร เราจะ invite เข้ามาในกลุ่มยังไง พอฟังเป็นภาษาไทยแล้วเลยทำได้ครับ 555

แบ่งปัน: