title ของ แบบฟอร์มบ...
 
การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

title ของ แบบฟอร์มบทความ caption แก้ไขได้ไหม

   RSS

0
หัวข้อเริ่มต้น
Capture

รบกวนข้อคำแนะนำค่ะ

อยากให้ title ของ caption ที่ set มาให้อยู่บนรูป ให้มาอยู่ใต้รูปได้ไหมคะ แบบนี้ https://readery.co

สามารถแก้ไขได้ไหมคะ

แท็กหัวข้อ
1 คำตอบ
0

ถ้าต้องการให้ชื่อโพสต์แสดงที่ใต้รูปแบบแนะนำให้ใช้เป็นรูปแบบ Card แทนแบบ Caption นะคะ

แบ่งปัน: