การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

ขอคำแนะนำทำระบบ LMS

   RSS

0
หัวข้อเริ่มต้น
  • อยากจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ Wordpress Plugin ในการทำระบบ LMS คล้ายกับ Moodle ในยุคปัจจุบัน ที่สามารถใช้กับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบหน่อยนะครับ
1 คำตอบ
0

ลองปลั๊กอิน Tutor Lms ดูค่ะ

แบ่งปัน: