การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

[ได้คำตอบแล้ว] จำนวน Number of Posts ของ Post Grid

   RSS

0
หัวข้อเริ่มต้น

Post Grid สามารถกำหนดค่า Number of Posts บทความเป็นทั้งหมดได้ไมครับ

postgrid
1 คำตอบ
0

ใส่ตรง number of post เป็น -1 นะครับ จะเป็นการแสดงทั้งหมดครับผม

 

แบ่งปัน: