การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

สอบถาม การติดUTM

   RSS

0
หัวข้อเริ่มต้น

สอบถามวิธีการติด UTM เวลาที่ลูกค้า กดsubmit ฟอร์ม แล้วส่งเข้าเมล์ แล้วในเมล์มีUTM แสดงว่าลูกค้ากรอกฟอร์มมาจากช่องทางไหน 

ตามตัวอย่างนี้ค่ะ

1630562588640
1 คำตอบ
0

ส่วนนี้คิดว่าน่าจะใช้ plugin ตัวนี้ร่วมกับ woo น่าจะพอตอบโจทย์ได้ระดับนึงนะครับ

แบ่งปัน: